Opracowania

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne

Uprawnienia, wiedza i doświadczenie umożliwiają nam opracowywanie opinii i ekspertyz dendrologicznych. Realizujemy je dla własnych opracowań, jak i dla innych użytkowników (biura projektowe, urzędy, prywatni zleceniodawcy).

Wykonywane przez nas ekspertyzy drzew obejmują:

 • określenie rodzaju obiektu
 • podanie szczegółowej lokazlizacji
 • wskazanie parametrów dendrometrycznych (gatunek, obwód, wysokośc, rozpiętość korony)
 • okreslenie wieku drzew
 • określenie wad budowy drzewa
 • ocenę stanu zdrowotnego drzew metodą wizualną (VTA),
 • ocenę ryzyka – na jej podstawie ustalana jest konieczność wykonania badania specjalistycznego
 • ocenę stanu pnia i systemu korzeniowego z wykorzystaniem sondy arborystycznej i młotka diagnostycznego
 • ocenę stanu pnia z wykorzystaniem rezystografu lub tomografu dźwiękowego Picus
 • ocenę stopnia zagrożenia ludzi i mienia w jego otoczeniu
 • dokumentację fotograficzą
 • informacje o występowaniu gatunków chronionych (ptaki, owady, grzyby, porosty, mszaki) oraz ich siedlisk
 • wnioski i zalecane zabiegi konserwatorskie

W szczególnych przypadkach ocenę drzewa przeprowadzamy również przy wykorzystaniu technik linowych.

Inwentaryzacja zieleni

W przypadku bardziej znaczących, dużych inwestycji inwentaryzacja dendrologiczna jest kwestią niezwykle przydatną. Warto przy tym zdawać sobie sprawę, jak wygląda inwentaryzacja drzew i krzewów, na czym dokładnie polega i z jakiego powodu warto skorzystać z naszych usług w tym zakresie.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna – w jakim celu?

Przede wszystkim inwentaryzacje dendrologiczne przeprowadza się po to, aby mieć pełną świadomość odnośnie wszelkich elementów zieleni, jaka rośnie w okolicach i na samym obszarze danej inwestycji.

Inwentaryzacja zieleni pozwala na dokładne i szczegółowe planowanie zagospodarowania terenu, jak również na przykład ubieganie się o usunięcie drzew, które będą kolidować z inwestycją. Można również w ten sposób pokusić się o wykonanie nasadzeń zastępczych. W trakcie inwentaryzacji zieleni wykonuje się pomiary dendrometryczne.

 

Inwentaryzacja drzew i krzewów – dlaczego my?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najbardziej skuteczne działanie w tym zakresie są w stanie zagwarantować jedynie specjaliści. Bez wątpienia należymy do tego grona. Charakteryzuje nas wieloletnie doświadczenie w tej branży oraz kwalifikacje pracowników, którzy mają na koncie mnóstwo prac tego rodzaju. W zakresie inwentaryzacji zieleni nie możesz trafić na nikogo bardziej skutecznego i sprawnie działającego — zapraszamy zatem do kontaktu z naszą firmą w celu ustalenia wszelkich warunków współpracy. Gwarantujemy stuprocentowe zadowolenie.

 

 

GREEN NORD Krzysztof Podmokły

agsdix-null

Anotniego Muchowskiego 7
80-122 Gdynia

agsdix-null

+48 502 207 425

agsdix-null

biuro@greennord.pl

NAPISZ DO NAS

Zgoda na przetwarzanie danych

® 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone