Green nord

Krzysztof Podmokły

Jest firmą specjalizującą się w pielęgnacji i wycince drzew z wykorzystaniem arborystycznych technik linowych oraz w sporządzaniu specjalistycznych opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony drzew. Wykonujemy inwentaryzacje zieleni, opinie i ekspertyzy dendrologiczne.

GREEN NORD to grupa wykfalifikowanych arborystów pasjonatów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym przy pielęgnacji pomników przyrody, drzewostanów parkowych i miejskich w tym na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków.

Realizujemy pielęgnację i wycinkę drzew rosnących w miejscach trudno dostępnych, pod liniami energetycznymi w gęstej zabudowie miejskiej i na cmentarzach. Docieramy wszędzie tam gdzie nie jest możliwe użycie podnośnika koszowego czy też innego ciężkiego sprzętu.

Posiadane kwalifikacje i ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracach przy drzewostanie gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy.

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i konferencjach branżowych.

Niektórzy ludzie idą do pracy, my realizujemy swoje pasje…

Zapraszam do zapoznania się z pełna ofertą firmy i skorzystania z naszych usług.

Nasza oferta

 Pielęgnacja drzew

Wycinka drzew

Doradztwo inwestycyjne w zakresie zieleni

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne

Inwentartzacja Zieleni w Trójmieście

„Inwentaryzacja zieleni” to proces zbierania i dokładnego zapisywania informacji na temat roślinności w określonym obszarze. Jest to niezwykle istotne działanie w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym, które pomaga w identyfikacji gatunków roślinnych, ich stanu zdrowia oraz ogólnej kondycji ekosystemu.

Proces:

Podczas inwentaryzacji zieleni dokonuje się szczegółowego spisu roślinności, uwzględniając takie dane jak gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych obecnych na danym terenie. Ważnym elementem jest również ocena ich wieku, kondycji fizjologicznej oraz stopnia zagęszczenia. Dodatkowo, mogą być rejestrowane informacje o szkodnikach i chorobach roślin, co pozwala na szybkie reagowanie i podjęcie odpowiednich działań ochronnych.

Cel:

Inwentaryzacja zieleni jest nie tylko stworzeniem dokładnych map roślinności, ale również analizą stanu środowiska naturalnego i jego zmian w czasie. Dzięki zebranym danym można planować działania konserwacyjne, rekultywacyjne oraz odpowiednio kształtować przestrzeń miejską w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

SPRAWDŹ OPINIE O NAS NA TRÓJMIASTO.PL

GREEN NORD Krzysztof Podmokły

agsdix-null

Anotniego Muchowskiego 7
80-122 Gdynia

agsdix-null

+48 502 207 425

agsdix-null

biuro@greennord.pl

NAPISZ DO NAS

Zgoda na przetwarzanie danych

® 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone