YouTube Google+

Prace na
najwyższym
poziomie

Kwalifikacje

Certyfikowany Inspektor Drzew – Instytut Drzewa - Kraków kwiecień 2018r.
Szkolenie III stopnia CID – Instytut Drzewa - Kraków marzec 2018r.
Szkolenie II stopnia CID – Instytut Drzewa - Kraków luty 2018r.
Szkolenie I stopnia CID – Instytut Drzewa - Kraków listopad 2017r.
Biomechanika drzew – Instytut Drzewa - Wrocław luty 2018r.
Kongres Diagnostyki Drzew – Instytut Drzewa - Wrocław luty 2018r.
Ocena rozwidleń na drzewach – Instytut Drzewa - Wrocław luty 2018r.
Ocena statyki drzew – Centrum Dendrologiczne - Warszawa maj 2018r.
Certyfikat Zieleń 3D zarządzanie obiektami zieleni miejskiej – ProGea 4D/ProGea Consulting - Kraków czerwiec 2017r.
Konferencja naukowa „Konflikty pomiędzy arborystyką, a ochroną gatunkową i możliwości ich rozwiązania” Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew – Łódż wrzesień 2018r.
Forum współczesnych metod pielęgnacji drzew Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew – Warszawa marzec 2017r.
Szkolenie – Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew – Warszawa lipiec 2017r.
Szkolenie – Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew – Toruń luty 2017r.
Szkolenie – Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew – Toruń sierpień 2015r.
Szkolenie – Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew – Warszawa marzec 2012r.
Szkolenie – Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew – Kluczbork maj 2009r.